Warunki świadczenia usługi

Warunki świadczenia usługi

----

PRZEGLĄD WARUNKÓW USŁUG


Ta witryna internetowa jest obsługiwana przez firmę Nova Silk Road Sarl. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do firmy Nova Silk Road Sarl. Firma  Nova Silk Road Sarl udostępnia tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne dla Ciebie, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie warunków, zasad i powiadomień tutaj określonych.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się na przestrzeganie następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków oraz zasady, o których mowa tutaj i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym nieograniczonej liczby użytkowników, którzy są przeglądarkami, dostawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Wchodząc lub korzystając z jakiejkolwiek części witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami tej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną uznane za ofertę, niniejsze Warunki świadczenia usług zostaną wyraźnie zaakceptowane.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodawane do istniejącego repozytorium również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie ze strony internetowej lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na platformie Shopify Inc.  Zapewnia ona nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.


ROZDZIAŁ 1 – WARUNKI PRZECHOWYWANIA ONLINE

Zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś nam zgodę na zezwolić dowolnej osobie niepełnoletniej na Twoim utrzymaniu na korzystanie z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie możesz przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego destrukcyjnego kodu.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia Usług.


ROZDZIAŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu i w dowolnym momencie.

Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem danych karty kredytowej) mogą być przesyłane w formie niezaszyfrowanej i (a) przesyłane przez wiele sieci; oraz (b) modyfikacje mające na celu spełnienie i dostosowanie do wymagań technicznych łączących się sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, replikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do niej ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody naszego .

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.


ROZDZIAŁ 3 – INFORMACJE, ZGODNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje podane na tej stronie są niedokładne, kompletne lub nieaktualne. Materiały zawarte w tej witrynie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy na nich polegać ani wykorzystywać ich jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z głównymi, dokładniejszymi lub kompletnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na zawartości tej witryny odbywa się na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z reguły nie są aktualne i służą wyłącznie celom informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ROZDZIAŁ 4 - SPOSOBY I CENY USŁUG

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ROZDZIAŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem Witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej odwzorować kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że jakikolwiek kolor wyświetlany na monitorze komputera będzie dokładny.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości dostarczanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub otrzymanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania ani że jakiekolwiek błędy w Usłudze zostaną poprawione.


ROZDZIAŁ 6 – KONTROLA MILIARDÓW INFORMACJI I RACHUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy według własnego uznania ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przy użyciu tego samego konta klienta lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłki. W przypadku zmiany zamówienia lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszej wyłącznej oceny wydają się być składane przez sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Wyrażasz zgodę na podanie pełnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie w przypadku wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne aktualizowanie swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.


SEKCJA 7 – NARZĘDZIE OPCJONALNE

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani wkładu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takich, jakie są” i „w miarę dostępności”, bez gwarancji, oświadczeń lub jakichkolwiek warunków i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z lub związanej z korzystaniem przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Korzystanie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko i według własnego uznania i należy upewnić się, że zapoznałeś się z warunkami, na jakich odpowiedni zewnętrzni dostawcy dostarczają i zatwierdzają narzędzia.

Możemy w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem Witryny (w tym udostępniać nowe narzędzia i zasoby). Takie nowe funkcje i/lub usługi również podlegają niniejszym Warunkom świadczenia usług.


ROZDZIAŁ 8 - LINKI OSÓB TRZECICH

Niektóre materiały, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały pochodzące od osób trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą kierować Cię do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności, nie udzielamy żadnych gwarancji ani nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich, ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi stron trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub wykorzystaniem towarów, usług, zasobów, materiałów lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami internetowymi stron trzecich. Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką i praktykami strony trzeciej i upewnienie się, że je rozumiesz przed przystąpieniem do jakiejkolwiek transakcji. Reklamacje, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów podmiotów trzecich należy kierować do podmiotu trzeciego.


ROZDZIAŁ 9 – KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ELEMENTY

Jeśli przesyłasz określone zgłoszenia, na przykład (takie jak zgłoszenia do konkursów) lub niezamówione przez nas, przesyłasz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób . . Nie mamy obowiązku (1) utrzymywania jakichkolwiek komentarzy w tajemnicy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać materiały, które według naszego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, oszczercze, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub niniejsze Warunki świadczenia usług . .

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych praw osobistych lub majątkowych. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających, obraźliwych, obelżywych lub obscenicznych materiałów, ani żadnych wirusów komputerowych ani innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż siebie lub wprowadzać w błąd nas lub osoby trzecie na podstawie jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią.


ROZDZIAŁ 10 – DANE OSOBOWE

Nasza Polityka prywatności reguluje przesyłanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu. Aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.


ROZDZIAŁ 11 - BŁĘDY, NIEDOKŁADNOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami nasza witryna lub Usługa mogą zawierać informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę, produktów, czasu transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Jakakolwiek określona data aktualizacji lub odnowienia stosowana w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna być traktowana jako wskazówka, że ​​wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

ROZDZIAŁ 12 – SUGEROWANE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłaniać innych do popełnienia nielegalnych czynów lub udziału w nich; (c) naruszają jakiekolwiek lokalne, międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub rytuały; (d) naruszają lub naruszają nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) angażować się w molestowanie, znęcanie się, obelgi, krzywdę, oszczerstwa, zniesławienie, brak szacunku, zastraszanie lub dyskryminację ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub jakiejkolwiek innej formy złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób wpływający na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu; (h) zbierać lub śledzić dane osobowe innych osób; (i) spam, phishing, farmacja, pretekst, spider, crawl lub scrape; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań. (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) zakłócać funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.


ROZDZIAŁ 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne i wiarygodne.

Wyrażasz zgodę na to, że możemy okresowo usuwać usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczone do Ciebie za pośrednictwem usługi (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych) są dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje lub warunki dostępności, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju powstałe w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek materiałów (lub produktów) przesłanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostaną im o tym powiadomieni. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w zakresie dozwolonym przez prawo.

ROZDZIAŁ 14 - ZWOLNIENIE

Zgadzasz się chronić, bronić i chronić Firmę Nova Silk Road Sarl oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądanie, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, złożone przez jakąkolwiek stronę trzecią z powodu naruszenia niniejszych Warunków świadczenia usług lub wynikające z naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów do nich dołączonych przez odniesienie, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby strona trzecia.


ROZDZIAŁ 15 - INWESTYCJE

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie będzie mimo wszystko wykonalne w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszego Regulaminu , ustalenie to nie ma wpływu na ważność i stosowalność pozostałych postanowień.


Rozdział 16 – ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy.

Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują, dopóki nie zostaną wypowiedziane przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego uznania nie dotrzymamy lub podejrzewamy, że nie dopełniłeś któregokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez uprzedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za kwoty należne do i w tym datę rozwiązania umowy; i/lub w związku z tym może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).


ROZDZIAŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie powoduje zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady operacyjne, które publikujemy na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi, stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje. ustnie lub pisemnie, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Przy interpretacji niniejszego Regulaminu nie można wprowadzać żadnych dwuznaczności w stosunku do jego autora.


SEKCJA 18 - PRAWO PAŃSTWOWE

niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Ci Usługi pod kontrolą i konstrukcją zgodnie z prawem Nazwa Firmy: Nova Silk Road Sarl Adres firmy: C/o Regus 81 Rue de France 06000 Nicea
 

ROZDZIAŁ 19 - ZMIANY REGULAMINU

Na tej stronie możesz w każdej chwili zapoznać się z najnowszą wersją Warunków świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej lub Usługi lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.


ROZDZIAŁ 20 – DANE KONTAKTOWE 

Pytania dotyczące Warunków świadczenia usług należy kierować do nas na adres eu@cyrusher.com.
WILD ADVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KUP 185 G/F HANG WAI IND CTR
NO 6 KIN LUB ST TUEN MUN NT
HONGKONG