Gwarancja

Niniejsza gwarancja jest ważna wyłącznie dla pierwotnego właściciela Cyrushera. Niniejsza gwarancja ogranicza się do wymiany wadliwych części według własnego uznania firmy Cyrusher. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń ani wad spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, działaniem siły wyższej, wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nadużyciem, wykorzystaniem komercyjnym, przeróbkami, modyfikacjami, nieprawidłowym montażem, zużyciem, instalacją części lub akcesoriów nieoryginalnie przeznaczone lub kompatybilne ze sprzedawanym rowerem, błędem operatora, zalaniem, ekstremalną jazdą, wyczynami kaskaderskimi lub niewłaściwą pielęgnacją. Tylko w skrajnych przypadkach zostanie wydany kompletny rower zastępczy. W takim przypadku oryginalny rower należy przesłać do placówki Cyrusher w celu sprawdzenia/naprawy przed wysyłką nowego roweru. Jeśli naprawa będzie możliwa, nie zawsze zostanie wysłany nowy rower. Gwarancja wynosi 2 lata na rower, 1 rok na akumulator. Niniejsza gwarancja nie obejmuje akcesoriów, materiałów eksploatacyjnych ani elementów normalnego zużycia. Cyrusher nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, awarie lub straty spowodowane nieautoryzowanym serwisem lub użyciem nieautoryzowanych części. Uszkodzenia powstałe w transporcie należy zgłosić firmie Cyrusher w ciągu 5 dni od przybycia przesyłki na adres klient@cyrusher.com. W żadnym przypadku firma Cyrusher nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, w tym między innymi szkody wynikające z obrażeń ciała, szkód majątkowych lub strat ekonomicznych, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, gwarancji, zaniedbania lub odpowiedzialności za produkt w związku z jej produktami. Cyrusher może pobrać minimalną opłatę serwisową i koszt części zamiennych w przypadkach, w których polityka gwarancyjna może nie mieć zastosowania. Wszystkie wymiany są ograniczone do 1 razu na przedmiot. Wszystkie przesyłki gwarancyjne muszą być opłacone z góry i ubezpieczone przez klienta. Cyrusher nie ponosi odpowiedzialności za utracone przesyłki przychodzące. Gwarancja traci ważność tam, gdzie jest zabroniona. Szczegóły gwarancji można znaleźć na stronie www.cyrusher.de.

Warunki gwarancji
Każdy rower elektryczny zakupiony na cyrusher.de i w autoryzowanych kanałach dystrybucji objęty jest naszą ograniczoną dożywotnią gwarancją producenta udzielaną pierwotnemu właścicielowi na wady materiałowe i wykonawcze, obejmującą następujące poszczególne komponenty:

A) 2-letnia ograniczona gwarancja
Podzespoły roweru Cyrusher, w tym silnik, kontroler i rama, objęte są gwarancją producenta na wady materiałowe i/lub wykonanie przez 2 lata lub jednorazową wymianę od daty pierwotnego zakupu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

B) 1 roczna ograniczona gwarancja
Akumulatory litowo-jonowe, hamulce hydrauliczne, przedni widelec, komputer rowerowy, czujnik wspomagania pedałowania, ładowarka akumulatora, felgi, mostek, kierownica, stery, sztyca podsiodłowa, wspornik dolny, mechanizm korbowy, tylny bagażnik i systemy przerzutek objęte są gwarancją obejmującą wady produkcyjne dotyczące materiałów i /lub jakość wykonania na 1 rok lub jednorazową wymianę od daty pierwotnego zakupu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Gwarancja na akumulator nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych skokami napięcia, użyciem nieodpowiedniej ładowarki, niewłaściwą konserwacją lub innym tego rodzaju niewłaściwym użytkowaniem, normalnym zużyciem lub zalaniem.

C) Brak gwarancji
Należy pamiętać, że przekładnie i akcesoria nie są objęte niniejszą polityką gwarancyjną, ale są uwzględnione w naszej polityce zwrotów.

Jak złożyć reklamację
Skontaktuj się z firmą Cyrusher pod adresem klient@cyrusher.com, przedstawiając opis problemu i dowód zakupu (tj. numer zamówienia, datę zakupu i kanał zakupu). W przypadku rowerów zakupionych po sierpniu 2022 r. należy podać Cyrusher Global Tag, unikalny numer autentyczności znajdujący się z tyłu ramy roweru. Cyrusher sprawdzi Twoją sprawę i skontaktuje się z Tobą, aby przeprowadzić Cię przez proces rozwiązania problemu.

Co będziemy robić?
Jeśli komponent zostanie uznany za wadliwy lub uszkodzony nie z winy użytkownika, wydamy część zamienną. Pomożemy Ci wymienić wadliwe części. Wymienimy wszelkie części uznane za uszkodzone podczas transportu. Dostarczymy właścicielowi produkt zamienny, jeśli nie będzie można go naprawić po rozsądnej liczbie prób określonych przez zespół Cyrusher.

Co nie zrobimy?
Cyrusher nie wymieni żadnej części bez uprzedniego obejrzenia zdjęć lub filmów przedstawiających uszkodzoną część. Drugim właścicielom nie zapewniamy serwisu gwarancyjnego. Nie wymienimy żadnych części uszkodzonych przez użytkownika. Nie będziemy płacić za usługi stron trzecich ani wymianę części, chyba że uzgodniono to przed naprawą. Nie pokrywamy kosztów wysyłki zwrotnej uszkodzonych lub wadliwych produktów lub komponentów. Cyrusher nie pokrywa żadnych szkód, które mogą wystąpić podczas transportu, jeśli właściciel skorzysta z własnej usługi wysyłkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów. Nie oferujemy serwisu gwarancyjnego właścicielom, którzy nie dokonali zakupu na stronie cyrusher.de lub u autoryzowanych dealerów.

Roszczenia
Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy zgłaszać za pośrednictwem firmy Cyrusher. Do każdego wniosku gwarancyjnego wymagany jest dowód zakupu. Przed złożeniem roszczenia gwarancyjnego zalecamy skontaktowanie się z naszym Działem Obsługi Klienta, ponieważ może istnieć proste rozwiązanie Twojego problemu. Obowiązujące roszczenia gwarancyjne będą rozpatrywane przez firmę Cyrusher w ciągu jednego roku od pierwszego zakupu. Roszczenia gwarancyjne można kierować na adres klient@cyrusher.com.

Rozliczenia szkód transportowych
NATYCHMIAST sprawdź swój produkt(y) pod kątem uszkodzeń. Roszczenia dotyczące uszkodzeń w transporcie są niezwykle wrażliwe na czas. Nie przyjmujemy reklamacji dotyczących uszkodzeń przesyłki później niż 14 dni od otrzymania produktu. Zanotuj wszelkie uszkodzenia produktów na liście przewozowym, zanim Ty i kierowca podpiszecie przesyłkę. Zrób zdjęcia wszelkich znalezionych uszkodzeń i o ile to możliwe opatrz je datą. Zachowaj całe opakowanie i dokumentację do czasu zakończenia procesu kontroli. Zgłaszaj roszczenia o odszkodowanie do Działu Obsługi Klienta Cyrusher pod adresem klient@cyrusher.com w ciągu 14 dni od dostawy.

Zwroty płatności kartą kredytową
Jeżeli z jakiegokolwiek powodu w ramach zamówienia zostanie dokonany zwrot karty kredytowej w dowolnej kwocie, a klient nadal będzie w posiadaniu produktów objętych tym zamówieniem, gwarancja zostanie zawieszona do czasu rozwiązania problemu obciążenia zwrotnego.

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023