Servicevoorwaarden

SERVICEVOORWAARDEN

----

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Bedrijf Nova Silk Road Sarl. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Bedrijf Nova Silk Road Sarl. Bedrijf Nova Silk Road Sarl biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die voor u beschikbaar zijn, op voorwaarde dat u akkoord gaat met de voorwaarden, het beleid en de mededelingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, maakt u gebruik van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief die aanvullende algemene voorwaarden, en beleid waarnaar hier wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief een onbeperkt aantal gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, worden deze Servicevoorwaarden uitdrukkelijk aanvaard.

Alle nieuwe functies of tools die aan de bestaande repository worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


DEEL 1 - ONLINE OPSLAGVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om sta al uw minderjarige gezinsleden toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of destructieve code verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services.


DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en (a) via meerdere netwerken kan worden verzonden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdrachten via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt aangeboden, te reproduceren, repliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van onze .

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.


SECTIE 3 - INFORMATIE, NALEVING EN TIJDIGHEIDSINFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site onjuist, volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere of volledige informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op de inhoud van deze site is op eigen risico.

Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is over het algemeen niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het monitoren van wijzigingen op onze site.


DEEL 4 - SERVICEMETHODEN EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de Site.  Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurenweergave op uw computermonitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij leveren te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - CONTROLE VAN MILJARDEN AAN INFORMATIE EN REKENINGEN

Wij behouden ons het recht voor om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst met of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we bestellingen wijzigen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.


DEEL 7 - HULPMIDDEL OPTIONEEL

Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

Uw gebruik van optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en naar goeddunken en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder de relevante externe leverancier(s) tools aanbiedt en goedkeurt.

Het is mogelijk dat we in de toekomst nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.


SECTIE 8 - LINKS MET DERDEN

Sommige materialen, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, materialen of andere transacties die plaatsvinden in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAAR, FEEDBACK EN ANDERE ITEMS

Als u bepaalde inzendingen indient die bijvoorbeeld specifiek zijn (zoals inzendingen voor wedstrijden) of ongevraagd door ons, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal in, online, per e-mail, per post of anderszins. . . We zijn niet verplicht om (1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, materiaal controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat het onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden. . .

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht van een derde partij schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of beledigend, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden op basis van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Ons privacybeleid regelt uw indiening van persoonlijke gegevens via de winkel. Om ons privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan onze site of de Dienst informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). .

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Elke gespecificeerde update- of verlengingsdatum die in de Dienst of op een gerelateerde website wordt toegepast, mag niet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.SECTIE 12 - AANBEVOLEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen aanzetten tot het plegen van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) in strijd zijn met lokale, internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of rituelen; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden of schenden; (e) zich schuldig maken aan intimidatie, misbruik, beledigingen, schade, laster, laster, gebrek aan respect, intimidatie of discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige manier gebruikt of kan worden die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) de persoonlijke gegevens van anderen verzamelen of volgen; (i) spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) de beveiligingsfuncties van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet verstoren. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens overtreding van het verboden gebruik.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKTE VERANTWOORDELIJKHEID

Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd (behalve zoals uitdrukkelijk vermeld) worden geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van toegankelijkheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of materialen (of producten) die via de dienst zijn geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar zijn gesteld, zelfs als dit aan hen is gemeld. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de mate waarin dit door de wet is toegestaan.SECTIE 14 - VRIJSTELLING

U stemt ermee in om Bedrijf Nova Silk Road Sarl en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te beschermen, verdedigen en schadeloos te stellen, en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die door een derde partij wordt ingediend wegens schending van deze Servicevoorwaarden of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - INVESTERINGEN

In het geval dat wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. , zal een dergelijke vaststelling de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen niet aantasten.


Sectie 16 - BESLUIT Gli

de verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij er naar ons eigen oordeel niet in slagen, of vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor bedragen die verschuldigd zijn tot en met inclusief de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Als wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, wordt er geen afstand gedaan van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die we op deze site of met betrekking tot de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en beheersen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen. , zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Er mag geen dubbelzinnigheid worden geïnterpreteerd bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden jegens de opsteller.


SECTIE 18 - OVERHEIDSRECHT Ja

deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij Services aan u leveren onder controle en opgesteld in overeenstemming met de wetten van Bedrijfsnaam: Nova Silk Road Sarl
Bedrijfsadres: C/o Regus 81 Rue de France 06000 Nice

 


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van die wijzigingen in.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE Le

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten aan ons worden gericht via eu@cyrusher.com.

WILDE AVONTUREN BEPERKT

WINKEL 185 G/V HANG WAI IND CTR
NR 6 KIN OF ST TUEN MUN NT
HONGKONG